Dokumenty szkoły

Rok szkolny 2016-2017

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników,

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

 


SIERPIEŃ 2016 - dokumenty do pobrania

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS  I  i  II 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS  III

---------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2015-2016

MAJ 2016 - dokumenty do pobrania


Zarządzenie Nr G.02.021.2.2016

Regulamin rekrutacji uczniów 

Wniosek o przyjęcie do klasy I 


 

Kwiecień 2016 - dokumenty do pobrania

Statut Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym   

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ujedzie Górnym


Wrzesień 2015 - dokumenty do pobrania

 

Harmonogram szkoleniowych radpedagogicznych

Plan i harmonogram diagnoz edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2015

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015_2016  gimnazjum

Plan pracy gimnazjum

Terminarz spotkań z rodzicami oraz terminarz konsultacji nauczycielskich

TEMATY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W GIMNAZJUMIM. JANA PAWŁA II W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 


 

czerwiec 2015 - dokumenty do pobrania


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014-2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia G

ZARZĄDZENIE G.04

ZARZĄDZENIE G.05


Rok szkolny 2013-2014

czerwiec 2014 - dokumenty do pobrania

 

              dyżury nauczycieli w dni otwarte-numery sal

 

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014   

Szkolny zestaw programów nauczania  na rok szkolny 2013/2014  


Zarządzenie  Nr 05/2013/GM 

w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2013/2014

 

Zarządzenie Nr 06/2013/GM

w sprawie:Dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2013/2012

Organizacja  Szkoły

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Statut Gimanazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym

 

WSO-Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Roczny Plan Rozwoju

 

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów


Koncepcja Pracy Szkoły

 

Program Wychowawczy Szkoły


Program Poprawy Efektywności Kształcenia w Gimnazjum w Ujeździe Górnym


Regulamin dowozu uczniów

 

 

 


Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2013/14 

Karta zapisu

Rekrutacja uczniówZarządzenie nr 4

PODANIE  O EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Grudzień 2013 - dokumenty do pobrania

 

Procedury szkolne postępowania 


  

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność