Pedagog

PEDAGOG -mgr Małgorzata Bromińska 

 

Godziny przyjęć: 

 

Poniedziałek

 

Wtorek 

 

Środa 

8:00 - 13:00

Czwartek 

8:00 - 9:30    10:30 - 12:30

Piątek 

  8:00 - 10:30

 

 

Swoje wsparcie i życzliwą pomoc oferuję  uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu wysłucham, postaram się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi sobie nie radzicie.  Każdy może liczyć na moją dyskrecję.

 

Drodzy Uczniowie,  do mnie możecie się zwrócić, gdy:

·                                 czujecie, że problemy Was przerastają i sami się z nimi nie uporacie;

·                                 szukacie sposobów porozumienia z nauczycielami, kolegami;

·                                 chcielibyście podzielić się swoją radością, sukcesami, uzdolnieniami, pomysłami;

·                                 czujecie się samotni, niezrozumiani, przygnębieni;

·                                 stajecie wobec wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, zawodu.

 


Drodzy Rodzice,  do mnie możecie się zwrócić, gdy:

·                                 oczekujecie wsparcia Waszych wysiłków wychowawczych;

·                                 chcecie dowiedzieć się, jak funkcjonuje Wasze dziecko w szkole;

·                                 szukacie pomocy i nie wiecie, do jakiej instytucji bądź do kogo się zwrócić.

 

Zapraszam do współpracy 

Czasami, kiedy spojrzymy na problem od drugiej strony, odpowiedź sama się narzuca.


 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNO-WYCHOWAWCZA SZKOŁY

  Gimnazjum w Ujeździe Górnym jest placówką, która stara się skutecznie realizować działania wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne szkoły. Jednym ze sposobów jest udział  w ogólnopolskich programach, takich jak:
„Szkoła bez przemocy” – w ramach którego już od kilku lat w czerwcu organizowany jest Dzień szkoły bez przemocy (uczniowie inicjują wtedy obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży czy przedstawienie profilaktyczne);
„Zachowaj trzeźwy umysł” – w ramach, którego organizowane są w szkole konkursy o tematyce profilaktycznej;
„Trzymaj formę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie” – programy te promują w wśród uczniów zasady zdrowego stylu życia.
    
    Starając się zapobiegać i stawiać czoło problemom wychowawczym szkoła korzysta z krajowych programów profilaktycznych: „Razem bezpieczniej” czy „Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”. 
    Nasza placówka stara się diagnozować i analizować swoje środowisko szkolne, a także w sposób optymalny reagować na pojawiające się problemy, czego efektem są:

    Należy wspomnieć, iż w szkole realizowane są zadania z zakresu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu, na potrzeby których opracowano szkolny 

Plan działań z zakresu preorientacji zawodowej

    

    Szkoła w Ujeździe Górnym stara się jednoczyć swoje siły ze środowiskiem lokalnym, w celu uskutecznienia swoich działań współpracuje z następującymi instytucjami i jednostkami: 
- Gminym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Policją,
- Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami sądowymi; 
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,

- Zespołem Wsparcia Pedagogów Powiatu Średzkiego,


 

Gdzie szukać pomocy ?


Numer 112 jest numerem alarmowym pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu.
 
116 000 - to numer telefonu, z którego mogą skorzystać m.in. młode osoby, które myślą o ucieczce z domu, ale także wszystkie osoby, które wiedzą coś o losach zaginionych.

Linia obsługiwana jest przez całą dobę, a połączenie jest całkowicie bezpłatne.
 
116 123 - poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym, to odpowiednik naszego telefonu, tylko że dla dorosłych. Tu mogą zadzownić wszyscy dorośli, bez względu na to, jaki mają problem. Telefon działa od poniedziałku do niedzieli, od godziny 14:00 do 22:00. Połączenie z numerem jest bezpłatne.
 
Helpline; www.helpline.org.pl; 800 100 100. Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z numerem 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych (poza siecią Play) i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00.
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12  jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer  połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z numerem  800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.

Grupa Ponton: www.ponton.org.pl; (22) 635 93 92. Grupa Ponton to młodzi specjaliści, którzy pomogą Ci w sprawach dojrzewania, seksualności oraz antykoncepcji. Doradcy Pontonu potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o wszystkim co dotyczy rozwoju seksualnego, bez skrępowania. Grupa Ponton prowadzi płatny telefon zaufania pod numerem warszawskim (połączenie jest płatne według stawki operatora) czynny w piątki, w godzinach 16:00-20:00.

Niebieska linia  801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu. 
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00 oraz w  niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00.

Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania - 801 199 990. Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00.
Całe połączenie płatne 35 gr.

Infolinia Stowarzyszenia KARAN - 800 12 02 89. W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli  Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków.  Pod numer 800 12 02 89 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00.
 
801 108 108 PORADNIA POMOCY PALĄCYM; www.jakrzucicpalenie.pl - dla wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć konsultacji specjalistycznej w sprawach dotyczących palenia papierosów. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku godz. 11.00 - 19.00, koszt połączenia z tel. stacjonarnego 1 impuls (ok 35 gr) niezależnie od czasu trwania rozmowy.  Kontakt przez skype:  jakrzucicpalenie (czwartek : 20.00-22.00, sobota: 11.00-14.00).
                                  
801 800 967  Infolinia dla Wychowawcy - pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają porad dotyczących problemów, z jakimi maja do czynienia nauczyciele i wychowawcy w szkole czy placówce oświatowej. Linia działa w poniedziałki i czwartki w godz. 17:00-19:00, całkowity koszt połączenia wynosi 35 gr.

800 533 335 INFOLINIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON - wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, m.in. na temat: uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, itp. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00. Infolinia jest bezpłatna.
 
 
Adresy internetowe

www.parpa.pl
www.szkolabezprzemocy.pl
www.niebieskalinia.pl
www.dziecinstwobezprzemocy.pl
www.116111.pl
www.fdn.pl
www.trzezwyumysl.pl
www.bezpiecznaszkola.com.pl
www.interklasa.pl
www.pssechelm.pl
www.erodzina.com
www.cke.edu.pl
www.ptd.edu.pl
www.dysleksja.pl

www.dziecisawazne.pl


Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność