PROJEKTY

TEMATY  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH 

ROK  SZKOLNY  2017 - 2018

 

 1. Ile jest dowodów twierdzenia Pitagorasa?
 2. Czy możemy uratować niedźwiedzie polarne?
 3. Jak młodzież gimnazjum może uczcić święto odzyskania niepodległości przez państwo polskie?
 4. Czy powinniśmy być dumni z ustanowienia I Konstytucji w Europie – Konstytucji 3 Maja.
 5. Jak przygotować uroczystość z okazji IV rocznicy kanonizacji patrona szkoły   Jana Pawła II?
 6. Jak uczcić pamięć o Janie Pawle II na uroczystości szkolnej (wieczernica)?
 7. Jak ocalić od zapomnienia wspólne kolędowanie?
 8. Angielski w przestrzeni publicznej. Jak można uczyć się języka angielskiego nie siedząc w szkolnej ławce?
 9. Jak poprzez gry i zabawy można nabyć umiejętności językowe?
 10. AIDS- czy możemy być spokojni?
 11.  Dzień bez Tytoniu - wstępem do życia bez nałogów.
 12. Czy wiesz, co jesz? – zawartość składników odżywczych w wybranych produktach.
 13. Szansa na zdrowie w XXI wieku – Wiem co jem.
 14. Sięgaj po marzenia – czytaj!
 15. Słowo i obraz – jak ilustracja wzmacnia przekaz dzieła (książki)?
 16. Jak zorganizować Dzień Sportu Szkolnego?
 17. Jak przeprowadzić turniej piłki nożnej?
 18. Jak zorganizować szkolną ligę siatkówki?
 19. Epoki literackie na osi czasu, jak przygotować planszę poglądową?
 20. Jak przygotować minispektakl na podstawie trawestacji znanego utworu literackiego?
 21. Jak dokonać trawestacji „Dziadów” A. Mickiewicza?
 22.  Multimedialny przewodnik po wybranym regionie turystycznym Polski.
 23.  Ile dowodów ma twierdzenie Pitagorasa?
 24. Czy dużą dawką witaminy C można zniszczyć komórki rakowe?
 25.  Korona gór Polski.
 26. Jakie niebezpieczeństwa istnieją w portalach społecznościowych?
 27. Czy internet może być niebezpieczny?
 28. Jak przygotować wirtualną wycieczkę po Berlinie - przewodnik?
 29. Dlaczego warto zobaczyć Drezno?
 30. „Czerwony Kapturek” – Jak przedstawić bajkę po niemiecku?
 31. Jak przedstawić epoki literackie na osi czasu?

 

 

WYBÓR  TEMATU  DO:   29.09.2017r.

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ROK SZKOLNY 2016 - 2017


1. Moja klasa w procentach.

2. Jak uczcić dzień 17.09.39 roku dzień agresji sowieckiej na Polskę?

3. Jak młodzież gimnazjum może uczcić święto odzyskania niepodległości przez państwo polskie?

4. Czy powinniśmy być dumni z ustanowienia I Konstytucji w Europie – Konstytucji 3 Maja.

5. Jak przygotować uroczystość z okazji II rocznicy kanonizacji patrona szkoły Jana Pawła II?

6. Jak uczcić pamięć o Janie Pawle II na uroczystości szkolnej (wieczernica)?

7. Jak ocalić od zapomnienia wspólne kolędowanie?

8. Ile języka wkładam do koszyka. Jak robiąc zakupy można się nauczyć języka angielskiego?

9. Baw się i ucz. Jak poprzez zabawę można nauczyć się języka angielskiego?

10. Czy Ziemi zagraża katastrofa ekologiczna?

11. AIDS- czy możemy być spokojni?

12. Dzień bez Tytoniu - wstępem do życia bez nałogów.

13. Czy wiesz, co jesz? – zawartość składników odżywczych w wybranych produktach.

14. Szansa na zdrowie w XXI wieku.

15. Jak przygotować uroczystość pasowania pierwszoklasistów?

16. Czytanie nie boli – jak zachęcić do czytania?

17. Jak zorganizować Dzień Sportu Szkolnego?

18. Epoki literackie na osi czasu, jak przygotować planszę poglądową?

19. Jak przygotować minispektakl na podstawie trawestacji znanego utworu literackiego?

20. Jak dokonać trawestacji „Dziadów” A. Mickiewicza?

21. Sięgnij po zdrowie.

22. Czym są antropiczne koincydencje?

23. Jak przygotować resuscytację krążeniowo – oddechową?

24. W jak sposób młodzież zachęca dzieci do czytania?

25. Multimedialny przewodnik po wybranym regionie turystycznym Polski.

26. Dlaczego kraje śródziemnomorskie są atrakcyjne dla turystów?

27. Ile dowodów ma twierdzenie Pitagorasa?

28. Czy matematyka jest niezbędna w naszym życiu?

29. Jak zaszyfrować wiadomość używając matematyki?

30. Jaką rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu odgrywają witaminy?

31. Czy dużą dawką witaminy C można zniszczyć komórki rakowe?

 

WYBÓR TEMATU DO: 31.10.2016r.

 

Karta projektu do pobrania.

 

Karta samooceny

 

----------------------------------------------------------

 

 

TEMATY  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH 

 ROK  SZKOLNY  2015 - 2016

 

nr

TEMAT

Nazwisko nauczyciela prowadzącego

1

Moja klasa w procentach.

Z. Lipiński

2

Jak uczcić rocznicę uchwalenia I Konstytucji w Europie – Konstytucji Majowej w Polsce?

T. Lipińska

3

Jak łatwo i przyjemnie nauczyć się dat z historii?

T. Lipińska

4

Jak przygotować uroczystość z okazji II rocznicy kanonizacji patrona szkoły   Jana Pawła II?

M. Bromińska

D. Pokorska- Noga

5

Jak uczcić pamięć o Janie Pawle II na uroczystości szkolnej (wieczernica)?

M. Bromińska

D. Pokorska- Noga

6

Jak ocalić od zapomnienia wspólne kolędowanie?

M. Bromińska

D. Pokorska- Noga

7

Ile języka wkładam do koszyka. Jak robiąc zakupy można się nauczyć języka angielskiego?

J. Laflamme

8

Baw się i ucz. Jak poprzez zabawę można nauczyć się języka angielskiego?

J. Laflamme

9

Czy Ziemi zagraża katastrofa ekologiczna?

D.Blaut

10

AIDS- czy możemy być spokojni?

D.Blaut

M

 Dzień bez Tytoniu - wstępem do życia bez nałogów.

D.Blaut

12

Czy wiesz, co jesz? – zawartość składników odżywczych w wybranych produktach.

D.Blaut

13

Śięgnij po zdrowie.

J. Filończyk

14

Jak przygotować uroczystość pasowania pierwszoklasistów?

L. Filończyk

J. Laflamme

15

Czytanie nie boli – jak zachęcić do czytania?

L. Filończyk

D. Pokorska- Noga

16

Jak zorganizować Dzień Sportu Szkolnego?

M. Filończyk

17

Jak dokonać trawestacji utworu literackiego? –„Dziady” cz.II  A. Mickiewicza?

L. Filończyk

18

Epoki literackie na osi czasu, jak przygotować planszę poglądową?

L. Filończyk

19

Jak przygotować minispektakl na podstawie trawestacji znanego utworu literackiego?

L. Filończyk

20

Antropiczne koincydencje - ile ich jest i czy są istotne?

J. Filończyk

 

WYBÓR  TEMATU  DO:   30.11.2015r.


 


 

 

 

Projekty Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS

1.Lokomotywa- termin realizacji:  1.01. 2011- 31.05.2011
 
Autorzy projektu: Agnieszka Pichowicz oraz Damian Pichowicz
Prowadzący zajęcia: p. Jacek Filończyk, p. Marzena Goleń, p. Stanisław Kaliciak , p.Zdzisław Lipiński, p. Dorota Pichowicz

 

W czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2010-20111  w dniu 24 czerwca 2011 kierownik projektu Pani Agnieszka Pichowicz wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy uczestnictwa oraz cenne nagrody laureatom konkursu matematyczno – przyrodniczego. 

 

  

2.Uczeń Niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej-Fundacja Promyk Słońca. Termin realizacji :01.09. 2009 do 31.10. 2011

 
Projekt zainicjowany przez wrocławska fundację „Promyk Słońca” celem projektu było wsparcie uczniów niepełnosprawnychi przejawiających trudności  w nauce. W ramach projektu były prowadzone zajęcia dla dwóch grup uczniowskich. W naszej szkole wsparcie udzielały polnistka pani Dobrosława Pokorska Noga ora oligofrenopedagog i polonistka pani Lucyna Filończyk.Projekt zakończył się uroczystą konferencją w auli Politechniki Wrocławskiej w czasie której na ręce pani dyrektor Doroty Byry wręczone oficjalne podziękowania.
  
  
 
3.Akademia Uczniowska - termin realizacji :2010-2014
Powadzący: p. Jacek Filończyk, p. Danuta Pławecka
Akademia Uczniowska to projekty matematyczno – przyrodnicze w gimnazjach będące programem
Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym, w ramach szkolnych kół naukowych,
realizowane są zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.Celem projektu jest podniesienie efektywności  nauczania w ponad 300 szkołach gimnazjalnych za pomocą skutecznych programów kształcenia kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotów matematyczno -przyrodniczych  i zajęciach szkolnych kół naukowych.Z naszej szkoły, przyjętej do programu w roku 2010, udział  biorą dwa kolejne roczniki uczniów –rozpoczynających naukę w roku 2010 i 2011 – w pełnym, trzyletnim cyklu
nauczania. Szkoła dołączyła do grupy 90 placówek należących do programu od 2009
roku.Program AU opiera się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dodatkowych w postaci szkolnych kółnaukowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Podczas zajęć gimnazjaliści planują i przeprowadzają, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe.

4.Daj Sobie Szansę - termin realizacji: 01. 10. 2011 – 30.06.2012
Projekt  autorski stworzony przez Dorotę Byrę i Danutę Pławecką

 

Celem projektu jest pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez realizację
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z j. polskiego, historii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów wykazujących  zainteresowania z biologii, informatyki,jezyków niemieckiego i angielskiego, fizyki, chemii oraz matematyki. Zjęcia odbywają się nie tylko w salach lekcyjnych ale obejmują również serie wyciecieczek dydaktyczno krajoznawczych oraz 6 dniowy obóz językowy (warsztaty z języka niemieckiego i angielskiego)
 W trakcie trwanika projektu również nauczyciele skorzystają ze wsparcia, uczestnicząc w szkoleniu z zakresu innowacyjnych form oceniania –„Ocenianie kształtujące” oraz w szkoleniu „ Równość szans”.
 
 
      
  
 30 maja
Podsumowanie realizacji projektu Daj sobie szansę!
 
  
  

 

Zbliża się wyczekiwany przez wszystkich uczniów koniec roku szkolnego a tym samym dobiega końca realizowany w Gimnazjum projekt „Daj sobie szansę”.

110 uczniów Gimnazjum od grudnia brało udział w ambitnym i nowatorskim projekcie na terenie niniejszej placówki. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, pozalekcyjne szkolne koła naukowe, obóz językowy, liczne wycieczki, pomoce naukowe i atrakcyjne materiały dydaktyczne to część efektów zrealizowanego projektu. Liczne godziny spędzone w szkole na dodatkowych zajęciach, również sobotnie dni nie są czasem straconym. Na precyzyjne wyniki i wnioski po realizacji projektu przyjdzie czas, ale już teraz badając opinie uczestników wynika, że realizacja projektu zakończyła się pełnym sukcesem. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu zgodnie przyznają, że dzięki dodatkowym zajęciom są bardziej zmotywowani do nauki, dostrzegają pozytywne zalety udziału w zajęciach finansowanych z UE. Niewątpliwie dla wielu dzieci wyjazd na wycieczki i obozy językowe była jedyną szansą spędzenia czasu poza domem w tym roku, to bardzo ważne i istotne, bo owe wyjazdy połączone były z przyswajaniem wiedzy i zdobywanie i poszerzaniem własnych horyzontów.W najbliższym czasie przedstawione zostaną szczegółowe wyniki w oparciu o ankiety końcowe uczestników projektu.

  

 

  
  
  
 9 maja
 
 

Po miesiącach ciężkiej nauki i wytężonego wysiłku uczestników projektu przyszedł czas na nagrodę. Na początku maja uczniowie wyruszyli w Polskę. Czterdziestu czterech uczniów odwiedziło stolicę Polski.  Z kolei 20 „językowców” w czasie obozu  językowego połączyło naukę języków (tematyka skupiająca się na turystyce) z poznawaniem Tatr i Zakopanego oraz ze zwiedzaniem Krakowa. Organizatorzy obozu pokazali młodzieży  Wawel ,obrazy Jana Matejki, Bazylikę Mariacką, legendarny cmentarz zakopiański na Pęksowym Brzysku no i oczywiście spacer doliną tatrzańską, Krupówkami i kąpiel w Aqua Parku.

Z kolei uczestniczy wycieczki do Warszawy  spędzili uroczy czas w stolicy m.in.  spacer w Łazienkach , wizyta na Zamku Królewskim oraz najciekawszy w opinii uczestników Centrum Nauki Mikołaja Kopernika.

Wycieczki i wyjazdy zaplanowane w ramach projektu „Daj sobie szansę” zostały perfekcyjnie zrealizowane, dopisały humory i pogoda.

 
  
 8 maja
Obóz językowy w ramach projektu Daj sobie szansę!
  

W minionym tygodniu z obozu językowego powrócili uczestnicy projektu „Daj sobie szansę”. Dwudziestu uczestników spędziło  kilka niezapomnianych dni w Zakopanem na obozie językowym z j. niemieckiego i j. angielskiego (łącznie na ucznia przypadało 20 godz. konwersacji).  Zajęcia były bardzo ciekawe i obfitujące w liczne atrakcje. Poza zajęciami ze słownictwa skupionego na zagadnieniach turystycznych uczestnicy projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem mieli okazję pozwiedzać góry, Kraków, okolice Zakopanego (m.in. bacówkę, wyjazd kolejką na Gubałówkę).

Część zajęć odbywała się na wolnym powietrzu u szczytu najwyższych gór w Polsce.  Otoczenie i nastroje sprzyjały efektywnemu przyswajaniu wiedzy i spędzaniu czasu w miłej atmosferze.

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z wyjazdu.

Projekt trwa do 30.06.2012 r.
  
 
Fotogaleria

 
 
 
     
   
   
   
 
   
 
 
  
  
 20 kwietnia
  
 
Fotogaleria

 

 

  
29 luty
 
Nie tylko uczniowie szkolą się w projekcie Daj sobie szansę!
 
W projekcie "Daj sobie szansę" szkolenia zostały przewidziane nie tylko dla uczniów. Przeprowadzone badania wykazały, że niezadowalajace efekty nauczania mają również niegatywny wpływ na nauczycieli, którzy odczuwają brak motywacji. W związku z powyższym w dniach 25-26 luty 2012 r. w Morawie miało miejsce dwudniowe szkolenie przewidziane dla 20 nauczycieli Gimnazjum (uczestników projektu) z zakresu wdrożenia nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujące się wyższą skutecznoscią. Szkolenie zapewniło poprawę i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Uczestnicy szkolenia potwierdzili, ze zdobyta wiedza i czas spędzony na szkoleniu zostanie wykorzystany w codziennej pracy zawodowej.
 
Projekt trwa do 30.08.2012 r.
 

29 luty
Ambitnie i pracowicie w projekcie Daj sobie szansę!
Po odpoczynku feriowym uczniowie powrócili do szkoły oraz codziennych zajęć, dla większości jest to również czas kontynuacji udziału w projekcie  „Daj sobie szansę”. W minionym okresie beneficjenci zgodnie z ustalonym  harmonogramem brali udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka polskiego, historii. Ponadto uczniowie uczestniczyli w szkolnych kołach zainteresowań z informatyki, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, języka angielskiego utworzonych w ramach realizowanego projektu. Zajęcia prowadzone w charakterze warsztatowo – laboratoryjnym,  wykorzystują zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. profesjonalne mikroskopy, zestawy doświadczalne itp.
Uczestnicy projektu są zadowoleni z  możliwości pogłębiania wiedzy w sposób przystępny, łatwy i ciekawy. Zajęcia charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością.
Projekt trwa do 30.06.2012 r.
  
Fotogaleria 

 
(2012-01-25)
Pracowite ferie z projektem Daj sobie szansę!
Okres ferii dla uczestników projektu „Daj sobie szansę” był czasem niezwykle pracowitym, ale zapewniajšcym jednoczeµnie moc atrakcji. W pierwszym tygodniu „zimowych wakacji” uczniowie aktywnie brali udział w zaplanowanych zgodnie z harmonogramem zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka polskiego, historii. Ponadto uczniowie uczestniczyli w szkolnych kołach zainteresowań z informatyki, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, języka angielskiego utworzonych w ramach realizowanego projektu. Zajęcia prowadzone w charakterze warsztatowo – laboratoryjnym,  wykorzystujš zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. profesjonalne mikroskopy, zestawy doµwiadczalne itp.
Pomimo, iż zajęcia prowadzone były w czasie wolnym cieszyły sie one sporym zainteresowaniem. Pytane osoby przyznajš, iż forma warsztatowa zajęć, bogaty sprzęt wykorzystywany w ramach spotkań, zapewniajš, że zajęcia sš atrakcyjne, pouczajšce i niezwykle wcišgajšce.
Projekt trwa do 30.06.2012 r.
W najbliższym czasie relacja z kolejnych przeprowadzonych zajęć.
Fotogaleria
Mam ogromnš nadzieję, iż spełnienie marzenia Ewy, pragnšcej prowadzić szczęµliwe życie i w pełni cieszyć się pięknem otaczajšcego µwiata, może stać się naszš wspólnš zasługš.
(2011-12-28)
Daj sobie szansę!
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Uje»dzie Górnym od grudnia br. majš szansę podnoszenia wykształcenia oraz kompetencji indywidualnych dzięki uczestniczeniu
w projekcie „Daj sobie szansę”. Gmina Udanin będšca beneficjentem pozyskała na powyższe działania ponad 255 tys. zł ze µrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakoµci usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu zaplanowano m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka polskiego, historii. Powyższe zajęcia zgodnie z harmonogramem projektu rozpoczęły się tuż po µwiętach i trwajš w przerwie od zajęć szkolnych oraz będš kontynuowane do czerwca 2012 r.. Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie szkolnych kół zainteresowań z informatyki, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, języka angielskiego. Zajęcia prowadzone w charakterze warsztatowo – laboratoryjnym wyposażone w zakupiony w ramach projektu mikroskopy, zestawy doµwiadczalne itp. Uczniowie oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych wezmš udział w zaplanowanych wycieczkach m.in. do Warszawy, Kotliny Kłodzkiej, Wałbrzycha, Wrocławia, Myµliborza. Ogromnš atrakcjš projektu jest również udział 40 osób w letnim obozie językowym (20 osób z j. niemieckiego i 20 osób z j. angielskiego).
W projekcie nie zapomniano również o nauczycielach, 20 z nich we»mie udział w szkoleniu wyjazdowym z zakresu wdrożenia nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania.
Jest to kolejna inicjatywa realizowana na terenie Gminy Udanin, która ma z założenia poprawić warunki kształcenia i zwiększyć poziom µwiadczonych usług edukacyjnych.
Projekt trwa do 30.06.2012 r.
W najbliższym czasie relacja z kolejnych przeprowadzonych zajęć.
Fotogaleria
Weekendowo z projektem Daj sobie szansę!
Projekt „Daj sobie szansę” realizowany w Gimnazjum nie zwalnia tempa. Również
w weekendowe soboty w szkole jest głoµno i interesujšco, ponieważ trwajš dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz pozalekcyjne szkolne koła naukowe. W minionš sobotę tj. 14 kwietnia uczniowie-uczestnicy projektu mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z j. polskiego, matematyki, chemii (doµwiadczenia na wykrywanie skrobii), informatyki (sposób tworzenia animacji komputerowych) itp.  Zajęcia prowadzone w charakterze warsztatowo – laboratoryjnym,  wykorzystujš zakupiony w ramach projektu sprzęt m.in. profesjonalne mikroskopy, zestawy doµwiadczalne itp.
Pomimo, iż zajęcia prowadzone były w czasie wolnym cieszyły sie one sporym zainteresowaniem. Pytane osoby przyznajš, iż forma warsztatowa zajęć, bogaty sprzęt wykorzystywany w ramach spotkań, zapewniajš, że zajęcia sš atrakcyjne, pouczajšce i niezwykle wcišgajšce.
Na poczštek maja zaplanowano częµć przewidzianych wycieczek m.in. do Warszawy oraz na obóz językowy. Na bieżšco będziemy informować o postępach realizacji projektu.
Projekt trwa do 30.06.2012 r.
Wycieczkowy maj projektu Daj sobie szansę!

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność