Małgorzata Gwiżdż i Dawid Malicki pracują nad projektem nadania imienia parkowi w Damianowie.

 

       Co  roku odbywa się sesja  Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dwu osobowe zespoły które chcą  uczestniczyć w sesji sejmu otrzymują  zadanie rekrutacyjne. Wśród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych 230 dwuosobowych zespołów. Dawid   i ja postanowiliśmy spróbować i  podjeliśmy się wykonania  zadań rekrutacyjnych.

       Tematem tegorocznej sesji jest” Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.” Jednym z zadań do wykonania było wybranie miejsca, które można uczcić nazwą odwołującą się do pamięci o bohaterze lokalnym.

          Nie wyodrębniliśmy w naszej gminie jednej osoby, która zyskałaby miano lokalnego bohatera. W gminie Udanin można mówić o bohaterze zbiorowym, jakim są Wysiedleńcy ze Wschodu  czyli Ci Polacy, którzy przed wojną zamieszkiwali na terenach należących do Polski a obecnej Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy i którzy  w wyniku najazdu Sowieckiej Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku lub czystek etnicznych na Ukrainie zostali siłą zmuszeni do opuszczenia swoich domów, często pomordowano im ich najbliższych i pozbawiono  dorobku całego życia. W rezultacie czego osiedlili się oni w naszej gminie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Bardzo wielu mieszkańców naszej gminy ...

7 Kwietnia Światowym Dniem Zdrowia

 Ucznnice klasy 2 B Dominika Kozioł,Maja Rajczykiewicz, Joasia Szczepanowska, Ala Wierzbicka udekorowały szkołę plakatami i informacjami propagującymi zdrowe odżywianie. 

Dziękujęmy!

Brawa dla Małgorzaty!

Serdecznie gratulujemy

Małgorzacie Gwiżdż

zajęcia pierwszego miejsca

kategorii szkól gimnazjalnych,

w

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

 

Gratulujemy

Panu Zdzisławowi Lipińskiemu, który przygotowal Malgorzatę do udziału w konkursie! 

 

Serdecznie  dziękujemy

Panu  Markowi Mytychowi, który ubrany na galowo, w mundurze strażaka zajechał pod szkołe wozem strażackim, zawiózł i odwiózł uczniów do Środy..Zajechalismy z pompą. Chyba pan Mytych przeczuł, że bedziemy wracać z rowerem Smile

 

Składamy też gratulacje abosolwentowi naszego gimnazjum.

 Mateuszowi Czerwinskiemu  

zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii szkol ponadgimazjalnych.

To juz drugie zwycięstwo Mateusza w konkursie wiedzy pożarniczej.

W zeszłym roku Mateusz też wyjechał z konkursu z rowerem!


Dziekujęmy organizatorom i sponsorom konkursu za wspaniałe nagrody a Panu Stefanowi Burdzemu Staroście Powiatu Średzkiego  za gościnnę i cieple słowa skierowane do biorących udzial w konkursie uczniów.

 

     Konkurs odbył sie 24 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej a organizatorami konkursu byli pracownicy i ochotnicy  Straży Pożarnej naszego powiatu.Na zdobywców pierwszych miejsc czekały rowery.Jednym ze sponsorów, tak pięknych nagród, była Pani Teresa Olkiewicz Wójt Gminy Udanin. Z naszej szkoly w konkursie brali udział trzej laureaci gminnego etapy konkursu: Basia Mytch,( I miejsce) Piotr Wilczak (II miejsce) oraz Malogorzata Gwiżdż (III miesce).

         Konkurs prowadził Pan Bogdan Wilczak Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej. Wśród organizatorów był też mieszkaniec Ujazdu, Pan Grzegorz Pierzchalski Wicestarosta Powiatu Średzkiego. Konkurs nie był łatwy ale Małgorzata dzielnie walczyła o laury. Test wyłonił dwóch zywciężców. Zarządzono dogrywkę o pierwsze miejsce. Obecni na konkursie uczniowie naszej szkoły,koleżanki ze szkoły podstawowej w Udannie, panie nauczycielki oraz oraz Pan Mytych,czekali z  zaciśnietymi kciukami na decyzję jury. W końcu otworzyły się drzwi, zaproszono wszystkich do środka i odczytano wyniki.Co za radosć! Nasza Małgosia stała się właścicielką niebieskiego roweru miejskiego! Co tu dużo mowić, bylismy z niej dumni!

Małgosiu życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki !

 


WOLONTARIAT – COŚ DLA NAS

W czwartek 2 marca przyjechała do naszej szkoły Pani Kornelia Szymańska z Fundacji Wrocławskie Hospicjum Domowe dla Dzieci. Uczniowie  dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy na temat podopiecznych fundacji, środków zbieranych na rzecz chorych dzieci, możliwości skorzystania z opieki fundacji, roli rodziny w trudnej sytuacji zdrowotnej jednego  z jej członków oraz roli wolontariatu w naszym życiu.

 W naszej szkole od początku roku zbieramy kolorowe nakrętki na rzecz podopiecznych tejże fundacji.


Zachęcamy Was do dalszego przynoszenia nakrętek!


                        

„Noc Filmowa w naszej szkole”

DNIA 3 MARCA REALIZACJA PROJEKTU

„Noc Filmowa w naszej szkole”

1.Celem organizacji Nocy Filmowej jest: a) wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, b) poznawanie wybitnych dzieł kina polskiego i światowego, c) rozwijanie umiejętności dyskusyjnych d) integracja społeczności gimnazjalnej, e) promowanie zasad kulturalnego zachowania.

2. Noc Filmowa odbywa się w terminie i godzinie ustalonej przez organizatorów.

4. Organizatorami Nocy Filmowej i opiekunami uczniów są wyłącznie nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła w Ujeździe Górnym (ewentualnie dodatkowo rodzice).

5. Miejscem odbywania się imprezy jest budynek gimnazjum, sala lekcyjna wyposażona w sprzęt umożliwiający odtwarzanie wybranych filmów

6. W imprezie biorą udział gimnazjaliści, przy czym nad ogólnym bezpieczeństwem czuwają nauczyciele

7. O udziale ucznia w imprezie decydują organizatorzy

8. Uczeń, który chciałby wziąć udział w Nocy Filmowej, powinien spełnić następujące warunki:

a) posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów wraz z zapewnieniem odebrania dziecka po zakończeniu imprezy,

b) udostępnić propozycje co do filmów, w formie wydrukowanej (zawierającą recenzję, cele dotyczące obejrzenia filmów (mile widziany jest także plakat bądź ulotka prezentująca graficznie film)) lub w formie prezentacji.

10. Odpowiedni projekt dostarczony przez uczniów uczestniczących zostanie przekazany Pani Dyrektor, która zajmie się końcowym wyborem regulaminu.

11.  Każdy z uczestników · przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (np.: śpiwór, ciepłe ubranie, karimatę itp.)

12. Podczas Nocy Filmowej grupa ogląda kilka spośród wybranych przez siebie wcześniej filmów, które przed wyświetleniem zostały skontrolowane przez nauczycieli oraz Panią Dyrektor

13.Co dwa filmy przewidziana jest półgodzinna przerwa, pozwalająca spożyć posiłek.

14. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się organizatorom. Niedozwolone jest przebywanie poza wyznaczonymi salami.

15. Uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia na imprezę wszelkich używek i niebezpiecznych przedmiotów.

16. Organizatorzy mają prawo nakazać uczniowi opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania Nocy Filmowej w związku z nieprzestrzeganiem Statutu i poinformować o złym zachowaniu rodziców, którzy mają obowiązek w takiej sytuacji odebrać swoje dziecko. 

 

____________________________________________________________________________________

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

 

Wyrażam zgodę na udział …..…………………………………………………….…………. ucz. klasy ………………..… Gimnazjum im Jana Pawła II, w Nocy Filmowej, która odbędzie się …………………………………………………..…….. w godz. 19:00 – 6:00 w budynku szkoły.


Zapewniam, że nie ma przeszkód zdrowotnych, uniemożliwiających mojemu dziecku udział w imprezie. Oświadczam, że wraz z dzieckiem znam regulamin organizacji Nocy Filmowej dostępny na stronie internetowej szkoły i w pełni go akceptuję. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu w godzinach …6:00 – 6:30….

W przypadku podjęcia przez organizatorów decyzji o opuszczenie terenu szkoły przez moje dziecko w czasie trwania Nocy Filmowej (w związku z nieprzestrzeganiu regulaminu) odbiorę je osobiście ze szkoły.


……………………………… (miejscowość i data )                   ……………………………….(podpis rodzica/opiekuna )

………………………………. (aktualny numer telefonu )

 

 

Nasi młodzi strażacy

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Dnia 28.02.2017r. w Szkole Podstawowej w Udaninie odbył się gminny etap turnieju wiedzy pożarniczej. W grupie Gimnazjum udział wzięło jedenastu uczniów. Najlepiej wypadli:

 

I miejsce – Basia Mytych   

II miejsce – Piotr Wilczak

III miejsce – Małgosia Gwiżdż

 

Gratulujemy i trzymamy kciuki w następnym etapie!

 

                                   

 

Walentynki

            

 

 

Dziękujemy Partycji Piluch,Kindze Lipiec Kasi Majczak, Dawidowi Malicikiemu,kórzy przygotowali Walentynki oraz wszystkim którzy przygotowali walentynki dla swoich koleżanek i kolegów !

Ferie z zumbą

Wszystkich którzy lubią ruch, taniec i zabawę serdecznie zapraszamy

we wtorek 14 lutego o godzinie 11.30 – 14.00

na salę gimnastyczną w Gimanzjum w Ujeździe, gdzie odbędą się  zajęcia Zumby.

Zapraszmy wszystkich chętnych dużych i małych uczniów, rodziców, dziaków i babcie.


Zaprasza Babcia Małgosia z Patrycją i Marcelem.

 

Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej 

Gmina Udanin

Szkoła współpracy

Nawigacja

Nasza społeczność